E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Fertility Sparing Surgery in Placenta Previa Percreta [Van Med J]
Van Med J. 2015; 22(4): 297-300

Fertility Sparing Surgery in Placenta Previa Percreta

Orkun Çetinkaya1, Numan Çim2, İsmet Alkış3, Ali Kolusarı1, Abdülaziz Gül3, Suat Orak4
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Van, Türkiye
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Van, Türkiye
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Van, Türkiye
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye

Aim: The aim of the study is to present a case of placenta previa percreta with fertility sparing surgery. Case: 29 years old, a placenta previa percreta case, was delivered by cesarean section at 35th gestational week. Bilateral hypogastric artery ligation was performed before plasental separation. After segmental resection of the anterior wall of the uterus, fertility sparing surgery was performed by leaving the uterus intact. Conclusion: Especially, fertility sparing surgery cases of placenta percreta will be selected carefully and planned by an experienced surgery team in a tertiary care center.

Keywords: Placenta previa percreta, Hypogastric artery ligation, Fertility sparing surgery

Plasenta Previa Perkreta Olgusunda Fertilite Koruyucu Cerrahi

Orkun Çetinkaya1, Numan Çim2, İsmet Alkış3, Ali Kolusarı1, Abdülaziz Gül3, Suat Orak4
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD.Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Van, Türkiye
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Van

Amaç: Fertilite koruyucu cerrahi yaklaşımı uygulanan plasenta previa perkreta olgusunu literatür eşliğinde sunmayı amaçladık. Olgu: 29 yaşında, plasenta previa perkreta olgusu, 35. gebelik haftasında sezaryen ile doğurtuldu. Sezaryen sonrasında, plasenta ayrılmadan bilateral hipogastrik arter ligasyonu yapıldı. Uterus ön duvarından segmental rezeksiyon sonrasında, uterus yerinde bırakılarak fertilite koruyucu cerrahi yapıldı. Sonuç: Özellikle fertilite koruyucu cerrahi yapılacak plasenta perkreta olgularının dikkatli seçilmesi ve deneyimli bir operasyon ekibi tarafından, tersiyer bir merkezde planlanması uygun tedavi yaklaşımı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Plasenta previa perkreta, Hipogastrik arter ligasyonu, Fertilite koruyucu cerrahi

Orkun Çetinkaya, Numan Çim, İsmet Alkış, Ali Kolusarı, Abdülaziz Gül, Suat Orak. Fertility Sparing Surgery in Placenta Previa Percreta. Van Med J. 2015; 22(4): 297-300
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale