E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Favus: A Case Report [Van Med J]
Van Med J. 2015; 22(4): 313-314

Favus: A Case Report

Göknur Özaydın Yavuz1, İbrahim Halil Yavuz2
1Sivas Numune Hastanesi, Dermatoloji Servisi, Sivas, Türkiye
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye

Favus is a superficial fungal infection usually caused by Trichophyton schoenleinii. It typically infects scalp hair but may also infect skin and nails. Although it is usually a disease of childhood, it may also be seen during and after puberty. It may cause cicatricial alopecia if left untreated. We report a 42-year-old female patient diagnosed with favus. The disease had been present for 25 years owing to misdiagnosis and unsuccessful treatments.

Keywords: Favus, Trichophyton schoenleinii, Dermatophyte

Favus: Bir Olgu Sunumu

Göknur Özaydın Yavuz1, İbrahim Halil Yavuz2
1Sivas Numune Hastanesi, Dermatoloji Servisi, Sivas
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye

Favus genellikle Trichophyton schoenleinii tarafından oluşan yüzeyel mantar enfeksiyonudur. Genellikle saçlı deriyi tutar fakat aynı zamanda tırnak ve deriyi de enfekte edebilir. Sıklıkla çocukluk çağı hastalığı olmasına rağmen puberte ve sonrasında da görülebilmektedir. Eğer tedavi edilmezse skatrisyel alopesi sebebi olabilir. Biz favus tanılı 42 yaşında kadın hastayı bildirdik. Hastalık yanlış tanı ve başarısız tedaviden dolayı 25 yıldır devam etmekteydi.

Anahtar Kelimeler: Favus, Trichophyton schoenleinii, Dermatofit

Göknur Özaydın Yavuz, İbrahim Halil Yavuz. Favus: A Case Report. Van Med J. 2015; 22(4): 313-314
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale