E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Right Atrial Anatomy and Clinical Significance [Van Med J]
Van Med J. 2016; 23(1): 132-141 | DOI: 10.5505/vtd.2016.77440

Right Atrial Anatomy and Clinical Significance

Necat Koyun1, Fatma Nur Gümrükçüoğlu1, Hasan Ali Gümrükçüoğlu3
1Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, Van, Türkiye
2Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, Van, Türkiye
3Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye

Right atrium plays a key role in medical situation such as implantation of permanent heart pacemaker with variant feature, percutaneous closure of atrial septal defect and radio frequency and cryo ablation used for rhythm disturbance with current development in medicine. In this paper, we aim to provide information about the importance of anatomy of the right atrium and right atrium structure that plays a key role for these processes.

Keywords: Right atrial anatomy, electrophysiology, pacemaker

Sağ Atriyum Anatomisi ve Klinik Önemi

Necat Koyun1, Fatma Nur Gümrükçüoğlu1, Hasan Ali Gümrükçüoğlu3
1Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, Van
2Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji A.B.D., VAN

Tıpta son zamanlardaki gelişmeler ile değişik özelliklerdeki kalıcı kalp pillerinin, ritim bozukluklarının radyo frekans ve krioablasyon yolu ile tedavilerinde sağ atriyum önemli rol oynamaktadır. Bu yazıda yukarıda özetlenen girişimler için anahtar rol oynayan sağ atriyumun anatomisini ve sağ atriyum yapılarının bu işlemler yapılırken önemi konusunda bilgiler vermeyi amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Sağ atriyum anatomisi, elektrofizyoloji, kalp pili

Necat Koyun, Fatma Nur Gümrükçüoğlu, Hasan Ali Gümrükçüoğlu. Right Atrial Anatomy and Clinical Significance. Van Med J. 2016; 23(1): 132-141
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale