E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Effect of Kidney Transplant on Erectile Dysfunction and Orgasmic Function [Van Med J]
Van Med J. 2023; 30(1): 1-5 | DOI: 10.5505/vtd.2023.75983

Effect of Kidney Transplant on Erectile Dysfunction and Orgasmic Function

Yusuf Kasap1, Kazım Ceviz1, Emre Uzun1, Samet Senel1, Beyza Algül Durak2, Sedat Tastemur1, Erkan Olcucuoglu1, Oner Odabas1
1Ankara City Hospital, Department of Urology, Ankara
2Ankara City Hospital, Department of Nephrology, Ankara

INTRODUCTION: We aimed to evaluate the effect of RT on erectile function.
METHODS: IIEF-15 scores of patients who underwent RT were evaluated before and after transplantation. Patients who had a kidney transplant and were sexually active with a stable partner were included in the study. The mean duration of the participants after RT was 5.9 years. IIEF-15 scores of the patients before and after RT were scored. It was evaluated in 5 different parameters (erectile function, orgasmic function, sexual desire, sexual satisfaction, general satisfaction).
RESULTS: Erectile function, sexual desire, sexual satisfaction, and general satisfaction were not significantly improved in 4 parameters of IIEF-15 compared to pre-RT, but orgasmic function was significantly improved.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although RT did not significantly contribute to erectile function, it contributed positively to orgasmic function.

Keywords: Kidney transplantation, erectile dysfunction, kidney failure

Böbrek Naklinin Erektil Disfonksiyon ve Orgazm Fonksiyonu Üzerine Etkisi

Yusuf Kasap1, Kazım Ceviz1, Emre Uzun1, Samet Senel1, Beyza Algül Durak2, Sedat Tastemur1, Erkan Olcucuoglu1, Oner Odabas1
1Ankara Şehir Hastanesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Ankara
2Ankara Şehir Hastanesi, Nefroloji Ana Bilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: RT erektil fonksiyon üzerindeki etkisini değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: RT yapılmış hastaların IIEF-15 skorları nakil öncesi ve sonrası için değerlendirildi. Çalışmaya böbrek nakli olan ve stabil bir partnerle cinsel olarak aktif olan hastalar çalışmaya dahil edildi. Katılımcıların RT sonrasında geçen süresi ortalama 5,9 yıldı. Hastaların RT öncesinde ve sonrasındaki IIEF-15 skorları puanlandı. 5 ayrı parametrede (erektil fonksiyon, orgazmik fonksiyon, cinsel istek, cinsel memnuniyet, genel memnuniyet) değerlendirildi.
BULGULAR: RT öncesine göre IIEF-15 in 4 parametresinde erektil fonksiyon, cinsel istek, cinsel memnuniyet, genel memnuniyet anlamlı derecede düzelme olmamış olup orgazmik fonksiyonu anlamlı derecede iyileştirmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: RT erektil fonksiyon üzerine anlamlı katkısı olmasa da orgazmik işleve olumlu yönde katkısı olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Böbrek transplantasyon, erektil disfonksiyon, böbrek yetmezliği

Yusuf Kasap, Kazım Ceviz, Emre Uzun, Samet Senel, Beyza Algül Durak, Sedat Tastemur, Erkan Olcucuoglu, Oner Odabas. Effect of Kidney Transplant on Erectile Dysfunction and Orgasmic Function. Van Med J. 2023; 30(1): 1-5

Corresponding Author: Kazım Ceviz, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale