E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Difficult Intubation due to Ductus Thoracicus Injury: A Rare Complication of Thyroidectomy [Van Med J]
Van Med J. 2016; 23(1): 118-120 | DOI: 10.5505/vtd.2016.68002

Difficult Intubation due to Ductus Thoracicus Injury: A Rare Complication of Thyroidectomy

Nureddin Yüzkat1, Lokman Soyoral1
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Dursun Odabaş Tıp Merkezi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Van, Türkiye

Difficult airway management is a major problem for the anesthesiologist. It is often observed in the operating rooms and outside hospital trauma patients. Some tests are available to pre- determine the intubation difficulty. The questioning of previous anesthetic experience, laryngoscopic evaluation, sterno-mental distance, anterior mandibular region anatomy, the extension degree of the head, radiological examination, computerized imaging are some of the methods used. In this article, we shared our difficult airway experience that we encountered, depending on ductus thoracicus injury after thyroidectomy.

Keywords: Ductus thoracicus, thyroidectomy, injury, difficult intubation

Ductus Torasikus Yaralanmasına Bağlı Zor Entübasyon Olgusu: Tiroidektominin Nadir Bir Komplikasyonu

Nureddin Yüzkat1, Lokman Soyoral1
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Dursun Odabaş Tıp Merkezi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Van, Türkiye

Zor hava yolu yönetimi anestezistler için önemli bir sorundur. Sıklıkla, ameliyathanelerde ve hastane dışı travma olaylarında görülmektedir. Entübasyon güçlüğünü önceden belirlemek için bazı testler mevcuttur. Önceki anestezi deneyimlerinin sorgulanması, laringoskopik değerlendirme, sterno-mental mesafe, ön mandibular bölge anatomisi, başın ekstansiyon derecesi, radyolojik inceleme, bilgisayarlı görüntüleme kullanılan bazı yöntemlerdir. Bu yazıda nadir karşılaşılacak bir durum olan tiroidektomi sonrası ductus torasikus yaralanmasına bağlı karşılaştığımız zor hava yolu deneyimimizi paylaştık.

Anahtar Kelimeler: Ductus torasikus, troidektomi, yaralanma, zor entübasyon

Nureddin Yüzkat, Lokman Soyoral. Difficult Intubation due to Ductus Thoracicus Injury: A Rare Complication of Thyroidectomy. Van Med J. 2016; 23(1): 118-120
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale