E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
The Serum Levels Of Interleukin-6 In Colon Cancer Patients With Liver Metastasis [Van Med J]
Van Med J. 2010; 17(2): 42-45

The Serum Levels Of Interleukin-6 In Colon Cancer Patients With Liver Metastasis

Özgür Kemik1, Ahu Sarbay Kemik2, A.Cumhur Dülger3, İsmail Hasırcı4, Ertuğrul Daştan4, M. Kadir Bartın5, Sevim Purisa6, Sefa Tüzün7
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD.
2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Biyokimya ABD.
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji ABD.
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD.
5Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD.
6İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyoistatistik ABD.
7Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Cerrahi Kliniği

Purpose: Cytokinins play an important role in angiogenesis. The aim of this study is to investigate serum Interleukin-6 levels in colon cancer patients and to describe the importance of this parameter. Methods: In our study, we investigated serum Interleukin-6 levels by enzyme immunassay in 89 colon cancer patients with liver metastasis and in 90 colon cancer patients without liver metastasis. Results: We found higher levels of serum Interleukin-6 in patients with liver metastasis. Conclusion: In conclusion, we suggested that the serum Interleukin-6 levels may be an important marker in colon cancer patients.

Keywords: Colon cancer; Metastasis ; Interleukin-6.

Karaciğer Metastazlı Kolon Kanserli Hastalarda İnterlökin-6 Düzeyleri

Özgür Kemik1, Ahu Sarbay Kemik2, A.Cumhur Dülger3, İsmail Hasırcı4, Ertuğrul Daştan4, M. Kadir Bartın5, Sevim Purisa6, Sefa Tüzün7
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD, Van
2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Biyokimya ABD.
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji ABD.
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD
5Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD.
6İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyoistatistik ABD.
7Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Cerrahi Kliniği

Amaç: Sitokinler, anjiogenezde önemli rol oynarlar. Çalışmamızdaki amacımız kolon kanserli hastalarda interlökin-6 düzeylerini incelemek ve anjiogenezdeki önemini vurgulamaktır. Yöntem: Çalışmamızda, serum interlökin-6 düzeylerini, 89 karaciğer metastazlı kolon kanserli hastada ve 90 metastazı olmayan kolon kanserli hastada enzim immunassay yöntemi ile inceledik. Bulgular: Karaciğer metastazlı hastalarda interlökin-6 düzeylerini yüksek bulduk. Sonuçlar: Sonuç olarak, serum interlökin-6 düzeylerinin kolon kanserli hastalarda önemli bir belirteç olabileceği kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Kolon kanseri ; Metastaz ; İnterlökin-6.

Özgür Kemik, Ahu Sarbay Kemik, A.Cumhur Dülger, İsmail Hasırcı, Ertuğrul Daştan, M. Kadir Bartın, Sevim Purisa, Sefa Tüzün. The Serum Levels Of Interleukin-6 In Colon Cancer Patients With Liver Metastasis. Van Med J. 2010; 17(2): 42-45
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale