E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Effect of High-Voltage Pulsed Galvanic Stimulation on Motor Development and Hamstring Spasticity in Diplegic Cerebral Palsy [Van Med J]
Van Med J. 2016; 23(1): 13-20 | DOI: 10.5505/vtd.2016.60320

Effect of High-Voltage Pulsed Galvanic Stimulation on Motor Development and Hamstring Spasticity in Diplegic Cerebral Palsy

Kemal Ün1, Mehmet Kara2, Levent Ediz3, Ayla Fil4
1Van Özel Elektromed Rehabilitasyon Merkezi, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp Rehabilitasyon Anabilim Dalı,Van
4Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Nörolojik Rehabilitasyon Ünitesi, Ankara

Objective: To determine the effect of high-voltage pulsed galvanic stimulation (HVPGS) on the motor development and spasticity in the children with spastic diplegic type cerebral palsy (CP). Materials and Methods: 18 children with spastic diplegic CP divided into two groups as control and experimental. The control group received general physical therapy 3 times per week for 6 weeks. The study group received HVPGS on the quadriceps muscle in addition to the general physiotherapy. Children's motor development level was evaluated with Gross Motor Function Measure, movement quality Gross Motor Performance Measure (GMPM), lower extremity range of motion goniometer, muscle force manual muscle testing, hamstring shortness measuring tape, and hamstring spasticity with Modified Ashworth Scale (MAS). Also children’s walking distance during one minute and number of steps taken were recorded. Results: The experimental group showed better improvement than the control group in terms of GMPM, knee extension degree, quadriceps muscle strength, hamstring spasticity and shortness values (p<0.05). Conclusion: Physiotherapy combined with HVPGS developed muscle strength and motor function better than conventional physiotherapy by regulating the muscle tone. Therefore combination therapy could be more effective in children with spastic diplegic CP.

Keywords: Cerebral palsy, electrical stimulation, physiotherapy-rehabilitation, spasticity, muscle strength

Diplejik Serebral Palside Yüksek Voltaj Kesikli Galvanik Stimülasyonun Motor Gelişim ve Hamstring Spastisitesi Üzerine Etkisi

Kemal Ün1, Mehmet Kara2, Levent Ediz3, Ayla Fil4
1Van Özel Elektromed Rehabilitasyon Merkezi, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ABD, Van
4Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Nörolojik Rehabilitasyon Ünitesi, Ankara

Amaç: Diplejik tip serebral palsi (SP)’li çocuklarda yüksek voltaj kesikli galvanik stimülasyonun (YVKGS) motor gelişim ve spastisite üzerine etkisini araştırmak. Gereç ve Yöntem: 18 spastik diplejik SP’li çocuk kontrol ve çalışma grubu olmak üzere ikiye ayrıldı. Kontrol grubu 6 hafta boyunca haftada 3 kez olacak şekilde genel fizyoterapi aldı. Çalışma grubuna ise genel fizyoterapiye ek olarak kuadriseps kası üzerine YVKGS uygulandı. Hastaların motor gelişim düzeyi Kaba Motor Fonksiyon Ölçümü (KMFÖ), hareket kalitesi Kaba Motor Performans Ölçümü (KMPÖ), alt ekstremitede eklem açıklıkları gonyometre, alt ekstremitede kas kuvveti manuel kas testi, hamstring kısalığı mezura ve hamstring spastisitesi Modifiye Ashworth Ölçeği (MAÖ) ile değerlendirildi. Ayrıca çocukların 1 dakikada yürüdükleri mesafe ve attıkları adım sayıları kaydedildi. Bulgular: Çalışmanın sonunda KMPÖ, diz ekstansiyon derecesi, kuadriseps kas kuvveti, hamstring kısalığı ve spastisitesi bakımından çalışma grubunun kontrol grubuna göre daha iyi gelişim gösterdiği belirlendi (p<0.05). Sonuç: YVKGS ile kombine edilmiş fizyoterapinin kas tonusunu düzenleyip kas kuvvetini ve motor fonksiyonları klasik fizyoterapiye göre daha iyi geliştirdiği görülmüştür. Bu nedenle spastik tip diplejik SP’li çocuklarda kombine tedaviler daha etkili olabilir.

Anahtar Kelimeler: Serebral palsi, elektrik stimülasyonu, fizyoterapi-rehabilitasyon, spastisite, kas kuvveti

Kemal Ün, Mehmet Kara, Levent Ediz, Ayla Fil. Effect of High-Voltage Pulsed Galvanic Stimulation on Motor Development and Hamstring Spasticity in Diplegic Cerebral Palsy. Van Med J. 2016; 23(1): 13-20
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale