E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Myasthenia Gravis in Pregnancy: A Case Report [Van Med J]
Van Med J. 2015; 22(4): 310-312

Myasthenia Gravis in Pregnancy: A Case Report

Numan Çim1, Recep Yıldızhan2, Gülhan Güneş3, Orkun Çetin3, Zehra Kurdoğlu4
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Van
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Van

characterized by muscle weakness, due to the antibody of targeting postsynaptic nicotinic receptors. The incidence of MG during reproductive period is 1/10000- 1/50000. In this case, we aimed to present the management of a 28-year-old pregnant woman diagnosed with MG in the highlights of the literature. The prognosis of MG may be variable during pregnancy. This condition should be managed with multidisciplinary approach including obstetrician and neurologist. The mode of delivery should be decided according to the obstetric indications.

Keywords: Myastenia Gravis, Pregnancy, Delivery

Gebelikte Miyastenia Gravis: Olgu Sunumu

Numan Çim1, Recep Yıldızhan2, Gülhan Güneş3, Orkun Çetin3, Zehra Kurdoğlu4
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD.Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Van
4Yüzüncü Yıl Universitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Van

Miyastenia Gravis (MG)’in reprodüktif yaştaki kadınlarda insidansı 1/10.000- 1/50.000’dir. MG nöro-müsküler kavşakta postsinaptik Asetil Kolin reseptörlerine karşı antikor gelişimi ile karekterizedir. Çalışmamızda; MG tanısı ile takip edilen 28 yaşındaki gebe olgunun obstetrik yönetimini literatür bilgisi ışığında tartıştık. MG’nin gebelikteki seyri değişken olabilir. MG olguları nörolog ve obstetrisyen işbirliği ile takip edilmelidir. Doğum şekline obstetrik endikasyona göre karar verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Miyastenia Gravis, Gebelik, Doğum

Numan Çim, Recep Yıldızhan, Gülhan Güneş, Orkun Çetin, Zehra Kurdoğlu. Myasthenia Gravis in Pregnancy: A Case Report. Van Med J. 2015; 22(4): 310-312
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale