E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Resistant Pathogen in Chronic Otitis Media: Stenotrophomonas Maltophilia [Van Med J]
Van Med J. 2016; 23(1): 107-109 | DOI: 10.5505/vtd.2016.54837

Resistant Pathogen in Chronic Otitis Media: Stenotrophomonas Maltophilia

Nazım Bozan1, Hakan Çankaya2, Mehmet Reşat Ceylan3, Mehmet Hafit Gür4, Mahfuz Turan5, İsa Özçalimli5, Yasemin Bayram6
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van
4Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Van, Türkiye
5Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Van
6Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van

Stenotrophomonas maltophilia is an aerobe, non-fermentative Gram negative basil which can cause resistant nosocomial infections. S. maltophilia is more resistant rather than many antibiotics due to its genes which code enzymes and active pumps which inactivate beta-lactamase, aminoglycoside acetyl transferase and erythromycin. Thus, several resistance problems occur in treatment. In our case, in the right ear culture of 52 years old female patient who has flix and hearing loss in both of her ears for 8 years; resistant Stenotrophomonas maltophilia was isolated. This case is presented in order to research the role of Stenotrophomonas maltophilia strains that come into prominence gradually in especially nosocomial infections and infections that show multi-resistance development and thus to present the resistance situation to antibiotics.

Keywords: Antibiotics resistance, Otitis media, Stenotrophomonas maltophilia

Kronik Otitis Mediada Dirençli Patojen: Stenotrophomonas Maltophilia

Nazım Bozan1, Hakan Çankaya2, Mehmet Reşat Ceylan3, Mehmet Hafit Gür4, Mahfuz Turan5, İsa Özçalimli5, Yasemin Bayram6
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van
4Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Van
5Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Van
6Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van

Stenotrophomonas maltophilia dirençli nazokomial enfeksiyonlara neden olabilen aerob, nonfermantatif Gram negatif bir basildir. Beta-laktamaz, aminoglikozit asetil transferaz ve eritromisini inaktive eden enzimleri ve aktif pompaları kodlayan genleri nedeni ile S. maltophilia birçok antibiyotiğe intrensek olarak dirençlidir. Bu nedenle tedavide birçok direnç sorunuyla karşılaşılmaktadır. Olgumuzda 8 yıldır her iki kulağında akıntı ve işitme kaybı olan 52 yaşındaki bayan hastanın yapılan sağ kulak kültüründe dirençli Stenotrophomonas maltophilia izole edildi. Bu olgu çoğul direnç gelişimi gösteren ve özellikle nozokomiyal enfeksiyonlarda giderek ön plana çıkan Stenotrophomonas maltophilia suşlarının, nozokomiyal infeksiyonlardaki rolünü araştırmak ve antibiyotiklere direnç durumunu ortaya koymak amacıyla sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik direnci, otitis media, Stenotrophomonas maltophilia

Nazım Bozan, Hakan Çankaya, Mehmet Reşat Ceylan, Mehmet Hafit Gür, Mahfuz Turan, İsa Özçalimli, Yasemin Bayram. Resistant Pathogen in Chronic Otitis Media: Stenotrophomonas Maltophilia. Van Med J. 2016; 23(1): 107-109
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale