E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Breast Feeding and Supplementary Food Patterns Urban Area in Van [Van Med J]
Van Med J. 2001; 8(1): 18-22

Breast Feeding and Supplementary Food Patterns Urban Area in Van

Fatma Demirel1, Abdurrahman Üner2, Ercan Kırımi3
1Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Serbest Hekim, Van.
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Van
3Yüzüncü Yıl Ü. Tıp Fak. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, VAN

Aim: In this study, it was assessed the knowledge and attitude of mothers on nutritional requirements and feeding practise of infants at urban area in Van. Method: Two hundred mothers who had babies aged between 12-24 months, were interviewed. Results: All families’ economic levels were very low, 51% of the mothers have never been gone to school. 70% of the infants were under the 25 percentages. 66% of the mothers had given breast milk to their babies during in first six month of their life. The main two reasons for terminating breast feeding were new pregnancy and insufficiency of breast milk. The most common supplementary food were cow’s milk, rice flour and fruit juice. The most common fault of the baby nutrition was early given supplementary foods (43%), early terminating breast feeding (47%), giving too many cereals, for example biscuits and bread (68%) and too many cows milk (64%). Conclusion: It was concluded that serious and radical development exhaustions is required in economic and sociacultural areas in the region for healthier and more well grown children

Keywords: Infant nutrition, breast milk, supplementary food

Van İli Kırsalındaki Annelerin Çocuk Beslenmesindeki Alışkanlıkları ve Uygulamaları

Fatma Demirel1, Abdurrahman Üner2, Ercan Kırımi3
1Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Serbest Hekim, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Van

Amaç: Bu çalışma Van ili kırsalında yaşayan annelerin bebek beslenmesi konusundaki alışkanlıklarını saptamak amacıyla yapıldı. Metod: 12-24 ay arasında çocuğu olan 200 anne ile görüşüldü. Bulgular: Ailelerin sosyo ekonomik düzeyi kötüydü, annelerin %51’i hiç okula gitmemişti. Çocukların %70’i 25 persantilin altında idi. Annelerin %66’sı bebeğini 6 aya kadar emzirebilmişti. En sık sütten kesme nedeni yeni gebelik ve sütün yetersizliği idi. En sık başlanan ek gıdaların inek sütü, pirinç unu ve meyve suyu olduğu saptandı. Çocuk beslenmesinde en sık yapılan hatalar, erken ek gıda başlamak (%43), sütten erken kesmek (%47), bisküvi ve ekmek gibi tahıllı gıdaları fazla vermek (%68) ve inek sütünü fazla kullanmak (%64) şeklinde idi. Sonuç: Sonuç olarak daha sağlıklı ve iyi gelişen çocuklar için bölgede ekonomik, sosyal ve kültürel alanda ciddi ve köklü kalkınma çabalarına gereksinim olduğu kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bebek beslenmesi, anne sütü, ek gıda

Fatma Demirel, Abdurrahman Üner, Ercan Kırımi. Breast Feeding and Supplementary Food Patterns Urban Area in Van. Van Med J. 2001; 8(1): 18-22
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale