E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Effort of an Anencephalic Case to Live: A Look at the Neural Tube Defects [Van Med J]
Van Med J. 2016; 23(1): 115-117 | DOI: 10.5505/vtd.2016.49956

Effort of an Anencephalic Case to Live: A Look at the Neural Tube Defects

Nureddin Yüzkat1, Enver Sosuncu2, Lokman Soyoral1, Muhammed Bilal Çeğin3, Uğur Göktaş3
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Van, Türkiye
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Van, Türkiye
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Van, Türkiye

Neural-tube defects, anencephaly and spina bifida, constitute one the most common congenital malformation of the group. The etiology of neural tube defects is largely unknown, but genetic and environmental factors are being investigated. 65% of anencephalic cases are ex during intrauterine life. The antenatal diagnosis of anencephaly requires the termination of pregnancy. These fetuses usually die in the first 24 hours after birth. In this article we present a case of anencephaly and neural tube defect with expected mortality but being discharged, focusing on the importance of folic acid.

Keywords: Anencephaly, effort to live, neural tube defect

Anensefalik Bir Olguda Yaşama Tutunma Çabası: Nöral Tüp Defektlerine Bir Bakış

Nureddin Yüzkat1, Enver Sosuncu2, Lokman Soyoral1, Muhammed Bilal Çeğin3, Uğur Göktaş3
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Van, Türkiye
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı, Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Dursun Odabaş Tıp Merkezi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Van

Nöral tüp defektinin büyük çoğunluğunu oluşturan anensefali ve spina bifida en sık görülen konjenital malformasyon grubudur. Etyolojisi tam bilinmemekle beraber genetik ve çevresel faktörler suçlanmaktadır. Anensefalik olguların %65'i intrauterin hayatta ex olur. Anensefalinin antenatal tanısı gebeliğin terminasyonunu gerektirir. Bu fetuslar genelde doğumu takiben ilk 24 saatte ölürler. Bu yazıda nadir görülen ve mortalite beklenen anensefalik bir olguda karşılaştığımız beklenmeyen taburculuk halini, nöral tüp defetlerinde folik asidin önemi eşliğinde sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Anensefali, yaşama çabası, nöral tüp defekti

Nureddin Yüzkat, Enver Sosuncu, Lokman Soyoral, Muhammed Bilal Çeğin, Uğur Göktaş. Effort of an Anencephalic Case to Live: A Look at the Neural Tube Defects. Van Med J. 2016; 23(1): 115-117
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale