E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Key Element in Oral Chemotherapy: Patient Adherence [Van Med J]
Van Med J. 2016; 23(3): 290-293 | DOI: 10.5505/vtd.2016.43027

Key Element in Oral Chemotherapy: Patient Adherence

Elif Sözeri1, Sevinç Kutlutürkan1

The use of oral chemotherapy drugs for cancer treatment has an increasing trend. The desired impact in oral chemotherapy treatment can be achieved with patient adherence. Personal factors, treatment-related factors and system factors affect patient adherence. Different approaches can be used to ensure patient adherence by taking these factors into consideration. In the first medical assessment, an approach consisting of patient education, access to health services, explaining the complex drug use plan, monitoring the patience adherence and safety is used. This approach provides training and consultancy services in line with the needs of the patient. Ensuring patient adherence will play a key role in the promotion of effective treatment and quality of care.

Keywords: Patient adherence, cancer, oral chemotherapy

Oral Kemoterapi Uygulamasında Anahtar Unsur: Hasta Uyumu

Elif Sözeri1, Sevinç Kutlutürkan1
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Hemşirelik Bölümü, Ankara

Oral kemoterapi ilaçlarının, kanser tedavisinde kullanımı gittikçe artmaktadır. Oral kemoterapi tedavisinde istenen etkinin sağlanması, hasta uyumu ile gerçekleşir. Kişisel faktörler, tedavi ile ilişkili faktörler ve sistemle ilişkili faktörler hasta uyumunu etkiler. Bu faktörler göz önünde bulundurularak hasta uyumunun sağlanmasında farklı yaklaşımlar kullanılabilir. İlk tıbbi değerlendirme, hasta eğitimi, sağlık hizmetlerine ulaşım, karmaşık olan ilaç planını açıklama, uyumu izleme ve güvenlik aşamalarından oluşan bir yaklaşım kullanılmaktadır. Bu yaklaşım bireyin gereksinimleri doğrultusunda eğitim ve danışmanlık hizmeti almasını sağlar. Hasta uyumunun sağlanması, etkin tedavi ve bakım kalitesinin yükselmesinde anahtar rolü oynar.

Anahtar Kelimeler: Hasta uyumu, kanser, oral kemoterapi

Elif Sözeri, Sevinç Kutlutürkan. Key Element in Oral Chemotherapy: Patient Adherence. Van Med J. 2016; 23(3): 290-293
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale