E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Evaluation of Two Different Circumcision Techniques and Complications Associated With These Techniques İmplemented By Local Circumcisers in Yuksekova [Van Med J]
Van Med J. 2015; 22(4): 273-277

Evaluation of Two Different Circumcision Techniques and Complications Associated With These Techniques İmplemented By Local Circumcisers in Yuksekova

Ahmet Ali Tuncer1, Nadire Tuncer2
1Yüksekova Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, Hakkari, Türkiye
2Yüksekova Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Hakkari, Türkiye

Aim: We aimed to evaluate the complications of the circumcision techniques performed by local circumcisers in Yuksekova. Material and Method: Circumcision complications were examined retrospectively who admitted to the outpatient clinic of Pediatric Surgery in Yuksekova State Hospital between May 2014 - January 2015. Techniques applied by local circumcisers were investigated. Statistical analysis of the data was performed with SPSS. p <0.05 was accepted statistically significant. Results: Circumcision complications were found in 26 patients among 1387 circumcised patients who admitted to the Pediatric Surgery outpatient clinic of Yuksekova State Hospital between May 2014 - January 2015. 19 of these complications (73.1%) stemmed from the circumcision performed at home by local circumcisers, 7 (26.9%) of them stems from the circumcision done by the health care team in a hospital. The most frequent complication of local circumcisers; permanent color change of the foreskin (6 patients) and secondary phimosis (4 patients) were followed. Conclusions: Secondary phimosis and permanent color change of the foreskin are complications occurring due to local techniques in Yuksekova. Permanent color change of the foreskin is occured due to the ash of cotton cloth that used to provide coagulation after circumcision and in our knowledge it is first described in the English literature. The secondary phimosis generally occurs due to extended release of mucosal side of the prepuce. But the wound contracture after circumcision performed with a heated cutting tools to ensure circumcision and coagulation maybe facilitate the secondary phimosis. If qualified physicians performed circumcision procedure under sterile conditions, we suggest that it will reduce the complications.

Keywords: Circumcision, Complication, Phimosis

Yüksekova’da Mahalli Sünnetçiler Tarafından Uygulanan İki Farklı Sünnet Tekniğinin Komplikasyonlarıyla Birlikte Değerlendirilmesi

Ahmet Ali Tuncer1, Nadire Tuncer2
1Yüksekova Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, Hakkari, Türkiye
2Yüksekova Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Hakkari, Türkiye

Amaç: Yüksekova’da mahalli sünnetçiler tarafından uygulanan sünnet tekniklerinin komplikasyonlarının incelenmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Mayıs 2014-Ocak 2015 tarihleri arasında Yüksekova Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahisi polikliniğine başvuru sonrası sünnet komplikasyonu olarak değerlendirilen hastalar retrospektif olarak incelendi. Mahalli sünnetçilerin uyguladıkları teknikler araştırıldı. Çalışmadan elde edilen verilerin istatistiksel analizi SPSS programında yapıldı. p<0.05, istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Bulgular: Mayıs 2014-Ocak 2015 tarihleri arasında Yüksekova Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahisi polikliniğine başvuran 1387 sünnetli hastanın 26’sında sünnet komplikasyonu izlendi. Bu komplikasyonların 19’u (%73.1) mahalli sünnetçiler tarafından evde yapılan sünnetlerden kaynaklanırken, 7’si (%26.9) hastane ortamında sağlık ekibi tarafından yapılan sünnetlerden kaynaklanmaktadır. Mahalli sünnetçilerin komplikasyonu olarak en sık; penis derisinde kalıcı renk değişikliği (6 hasta) ve sekonder fimozis (4 hasta) izlendi. Sonuç: Sekonder fimozis ve penis derisinde kalıcı renk değişikliği Yüksekova’da uygulanan mahalli tekniklere bağlı ortaya çıkan komplikasyonlardır. Penis derisinde kalıcı renk değişikliği sirkümsizyon sonrası koagülasyonu sağlamak için kullanılan pamuklu bezin külünden kaynaklanmakta ve bu tarz bir komplikasyon literatürde ilk kez tanımlanmaktadır. Sekonder fimozis ise genellikle sünnet derisinin mukoza kısmının uzun bırakılmasına bağlı meydana gelmektedir. Ancak hem sirkümsizyon hem de koagülasyonu sağlamak amacıyla ateşte kor haline getirilmiş bir kesici aletle yapılan sünnet sonrası oluşan yara kontraktürü de sekonder fimozise neden olabilmektedir. Steril şartlar altında bu işin eğitimini almış hekimlerce sirkümsizyon işleminin yapılmasının komplikasyonları azaltacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Sünnet, Komplikasyon, Fimozis

Ahmet Ali Tuncer, Nadire Tuncer. Evaluation of Two Different Circumcision Techniques and Complications Associated With These Techniques İmplemented By Local Circumcisers in Yuksekova. Van Med J. 2015; 22(4): 273-277
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale