E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Pheochromosytoma: Because Of Two Cases [Van Med J]
Van Med J. 2001; 8(1): 27-31

Pheochromosytoma: Because Of Two Cases

Celalettin Camcı1, Ertuğrul Seyrek2, Hulki Meltem Sönmez3, Nihat Özgel3, A. Zahit Bolaman3
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları/Tıbbi Onkoloji B.D. GAZİANTEP
2SSK Hastanesi Onkoloji Kliniği ADANA
3Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.D. AYDIN

Pheochromocytoma, although rare, is associated with high degree of morbidity and mortality if not recognized. 10% of tumors are malign, and diagnosis should be confirmed with the measurement of vanilylmandelic acid and total metanephrine in urine. Computerized tomography, magnetic resonance imaging and labelled-metaiodobenzylguanidine-MIBG scanning could be used for tumor localization. Surgical resection should be recommended for primary tumor and metastasis if it is possible. In metastatic disease, radiotherapy and/or chemotehrapy may partly be usefull. In this article, we present benign and malignant pheochromocytoma cases who had distinctive clinical features and discuss the information in the light of literature.

Keywords: Pheochromocytoma, benign, malign, pregnancy.

İki Olgu Nedeniyle Feokromositoma

Celalettin Camcı1, Ertuğrul Seyrek2, Hulki Meltem Sönmez3, Nihat Özgel3, A. Zahit Bolaman3
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları/Tıbbi Onkoloji B.D. GAZİANTEP
2SSK Hastanesi Onkoloji Kliniği ADANA
3Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.D. AYDIN

Feokromositoma nadir görülen ancak tanı konmadığı taktirde çeşitli morbiditelere ve mortaliteye neden olabilen bir tümördür. %10 oranında malign özellikler gösterir. Tanıda idrarda vanil mandelik asit ve metanefrinlerin tayini en duyarlı testtir. Tümörün lokalizasyonunun belirlenmesinde bilgisayarlı tomografi, magnetik rezonans görüntüleme ve işaretli metaiyodobenzilguanidin-MIBG sintigrafisi kullanılabilir. Tedavide primer tümörün ve mümkün ise metastazların cerrahi rezeksiyonu gereklidir. Metastatik olgularda radyoterapi ve kemoterapi kısmen faydalı olabilir, genellikle palyatif yarar sağlanabilmektedir. Bu makalede klinik gidişleri birbirinden tamamen farklı olan biri benign ve diğeri malign iki feokromositomalı olgu nedeniyle literatür gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Feokromositoma, benign, malign, gebelik.

Celalettin Camcı, Ertuğrul Seyrek, Hulki Meltem Sönmez, Nihat Özgel, A. Zahit Bolaman. Pheochromosytoma: Because Of Two Cases. Van Med J. 2001; 8(1): 27-31
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale