E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
A Case of Measles with Encephalomyelitis [Van Med J]
Van Med J. 2020; 27(4): 525-527 | DOI: 10.5505/vtd.2020.36036

A Case of Measles with Encephalomyelitis

Ali Irfan Baran1, Mehmet Çelik1, Mahmut Sunnetcioglu1, Osman Mentes2, Mustafa Kasim Karahocagil3
1Van Yuzuncu Yil University Faculty of Medicine Department of Infectious Diseases Van /Turkey
2Ergani State Hospital, Infectious Diseases Diyarbakir /Turkey
3Kırsehir Ahi Evran University Faculty of Medicine Department of Infectious Disease Kırsehir /Turkey

Measles is one of the contagious infections and is the major causes of morbidity and mortality in the world. It is a serious disease with high complication rate and mortality in adulthood period. Encephalomyelitis is one of the fatal complications of measles infection. In this article, we aimed to present a rare case of measles encephalomyelitis with unconsciousness and partial motor deficit during measles epidemic in our region.

Keywords: Measles, encephalomyelitis, encephalitis

Ensefalomyelit İle Seyreden Bir Kızamık Olgusu

Ali Irfan Baran1, Mehmet Çelik1, Mahmut Sunnetcioglu1, Osman Mentes2, Mustafa Kasim Karahocagil3
1Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Van/Türkiye
2Ergani Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Diyarbakır/Türkiye
3Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Kızamık, bulaştırıcılığı yüksek olan enfeksiyonlardan biridir ve dünyadaki önemli morbidite ve mortalite nedenleri arasındadır. Erişkin dönemde komplikasyon hızı ve mortalitesi yüksek olan ciddi bir hastalıktır. Ensefalomiyelit, kızamık enfeksiyonun fatal komplikasyonlarından biridir. Bu yazıda, bölgemizdeki kızamık salgını döneminde bilinç bozukluğu ve kısmi motor defisit ile seyreden nadir görülen kızamık ensefalomyelit olgusunun sunulması amaçlandı.

Anahtar Kelimeler: Kızamık, ensefalomyelit, ensefalit

Ali Irfan Baran, Mehmet Çelik, Mahmut Sunnetcioglu, Osman Mentes, Mustafa Kasim Karahocagil. A Case of Measles with Encephalomyelitis. Van Med J. 2020; 27(4): 525-527

Corresponding Author: Ali Irfan Baran, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale