E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Extramedullary Anaplastic Plasmacytoma of the Bladder: A Case Report and Current Literature Review [Van Med J]
Van Med J. 2023; 30(2): 213-216 | DOI: 10.5505/vtd.2023.33678

Extramedullary Anaplastic Plasmacytoma of the Bladder: A Case Report and Current Literature Review

Özgür Ekici1, Abdullah Gul2, Sinan Avci3, Vildan Gursoy4, Melike Nalbant5
1Department Of Urology, Nusaybin State Hospital, Mardin, Turkey
2Department Of Urology, University Of Health Sciences Bursa Yuksek Ihtisas Training And Research Hospital, Bursa, Turkey
3Department Of Urology, Bursa City Hospital, Bursa, Turkey
4Department Of Hematology, Usak Training And Research Hospital, Usak, Turkey
5Department Of Pathology, Bursa City Hospital, Bursa, Turkey

Extramedullary plasmacytoma (EMP) can be found in any organ as a primary tumor or as part of multiple myeloma (MM). It mostly affects the head and neck region, upper respiratory tract and gastrointestinal tract. Bladder is one of the organs in which EMP is rarely seen. In this case, we reported a patient with a history of MM developed recurrence in the form of plasmacytomas in the bone and the bladder without bone marrow involvement after bone marrow transplantation. This recurrence has been reported as anaplastic plasmacytoma (AP) which is a rare variant of plasmacytoma. It is important to make a differential diagnosis of this subtype, which is very similar immunohistochemically with plasmablastic lymphoma (PBL) and responds poorly to treatment. This distinction is often made clinically. In this case, the pathological diagnosis of tumor in the urinary bladder was accepted as AP due to the absence of HIV and EBV infections and the presence of MM history. Immunotherapy was started for the patient who responded poorly to chemotherapy, but the recurrence of mass in the bladder was observed. Our case report is important in terms of its rare presentation in the bladder and aggressive character.

Keywords: Extramedullary plasmacytoma, plasmablastic lymphoma, bladder cancer, multiple myeloma

Ekstrameduller Mesane Anaplastik Plazmasitoması: Bir Olgu Sunumu ve Güncel Literatür Derlemesi

Özgür Ekici1, Abdullah Gul2, Sinan Avci3, Vildan Gursoy4, Melike Nalbant5
1Nusaybin Devlet Hastanesi, Uroloji Kliniği, Mardin
2Sağlık Bilimleri Universitesi Bursa Yüksek Ihtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Uroloji Ana Bilim Dalı, Bursa
3Bursa Sehir Hastanesi, Uroloji Kliniği, Bursa
4Usak Egitim Ve Arastırma Hastanesi, Hematoloji Klinigi. Usak
5Bursa Sehir Hastanesi, Patoloji Kliniği, Bursa

Ekstrameduller plazmasitoma (EMP), primer tümör olarak ya da multipl myelom (MM)’un bir parçası olarak herhangi bir organda bulunabilir. Daha çok baş-boyun bölgesi, üst solunum yolları ve gastrointestinal sistemi tutar. EMP’nın nadir görüldüğü organlardan biri de mesanedir. Bizim sunduğumuz olguda, MM hikayesi olan bir hastada kemik iliği transplantasyonu sonrası, kemik iliği tutulumu olmaksızın kemik ve mesanede plazmasitomalar şeklinde nüks gelişmiştir. Bu nüks, plazmasitomanın nadir bir varyantı olan anaplastik plazmasitoma (AP) olarak rapor edilmiştir. Tedaviye kötü yanıt veren bu subtipin, immunohistokimyasal olarak çok benzer olan plazmablastik lenfoma (PBL) ile ayırıcı tanısının yapılması önemlidir. Bu ayrım çoğu zaman klinik olarak yapılmaktadır. Olguda, HIV ve EBV yokluğu ve MM anamnezi olması nedeniyle mesane patolojik tanısı AP olarak kabul edilmiştir. Kemoterapiye kötü yanıt veren hastaya immunoterapi başlanmış olup, buna rağmen mesanedeki kitle nüksetmiştir. Sunduğumuz olgu, AP’nin, alışılmışın dışında mesanede prezente olması ve agresif özelliğini göstermesi açısından önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ekstrameduller plazmasitoma, plazmablastik lenfoma, mesane kanseri, multipl myelom

Özgür Ekici, Abdullah Gul, Sinan Avci, Vildan Gursoy, Melike Nalbant. Extramedullary Anaplastic Plasmacytoma of the Bladder: A Case Report and Current Literature Review. Van Med J. 2023; 30(2): 213-216

Corresponding Author: Özgür Ekici, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale