E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Radiological Findings of Hepatic Epithelioid Hemangioendothelioma: A Rare Case Report [Van Med J]
Van Med J. 2023; 30(3): 306-309 | DOI: 10.5505/vtd.2023.32392

Radiological Findings of Hepatic Epithelioid Hemangioendothelioma: A Rare Case Report

İlyas Dündar1, Mesut Özgökçe1, Fatma Durmaz1, Veysel Atilla Ayyıldız2, Sercan Özkaçmaz1
1Department of Radiology, Van Yuzuncu Yil University, Van, Turkey
2Department of Radiology, Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey

Hepatik epiteloid hemanjioendotelyoma, klinik seyri öngörülemeyen, nadir görülen, düşük dereceli, vasküler bir tümördür ve genellikle radyolojik karakteristik özelliklere dayanarak diğer karaciğer tümörleri gibi yanlış teşhis edilir. En yaygın tutulum bölgeleri karaciğer, akciğer ve kemiktir. Genellikle asemptomatik seyirli olması ve diğer hepatik malignitelere kıyasla daha nadir görülmesi nedeniyle bu tümörün teşhisinde hala zorluklar bulunmaktadır. Bu hastalığın erken teşhisinde radyolojik görüntüleme yardımcı olabilir. Bu olguda ayırıcı tanıyı genişletmek ve doğru tanı koymak için olası akciğer metastazlı hepatik epiteloid hemanjioendotelyomanın görüntüleme bulgularını sunmayı amaçladık. Sağ üst kadran ağrısı olan 38 yaşında bir kadın hastayı bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve pozitron emisyon tomografisi (PET-BT) görüntüleme modaliteleri ile değerlendirdik. Kesin tanı lezyonun biyopsisi sonrasında histopatolojik değerlendirme sonrasında konuldu.

Keywords: Computed Tomography, Epithelioid Hemangioendothelioma, Magnetic Resonance Imaging, Positron Emission Tomography Computed Tomography

Hepatik Epiteloid Hemanjiyoendotelyomanın Radyolojik Bulguları: Nadir Bir Olgu Sunumu

İlyas Dündar1, Mesut Özgökçe1, Fatma Durmaz1, Veysel Atilla Ayyıldız2, Sercan Özkaçmaz1
1Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Van
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Isparta

Hepatic epithelioid hemangioendothelioma is a rare, low-grade, vascular neoplasm with an unpredictable clinical course and usually misdiagnosed as other hepatic tumors based on radiological characteristic features. The most common organs involved are liver, lung and bone. It is still difficult to identify the tumor because it is usually asymptomatic and rare compared to other liver malignancies. Radiological imaging modalities may play an important role in the early diagnosis of this rare disease. In this report, our aim is to present imaging findings of hepatic epithelioid hemangioendothelioma with possible lung metastases in order to extend differential diagnosis and make accurate diagnosis. We evaluated a 38-year-old female patient with right upper quadrant pain using computed tomography (CT), magnetic resonance imaging (MRI), and positron emission tomography (PET-CT) imaging modalities. The definitive diagnosis was made after histopathological evaluation of biopsy.

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı Tomografi, Epithelioid Hemangioendothelyoma, Manyetik Rezonans Görüntüleme, Pozitron Emisyon Tomografi Bilgisayarlı Tomografi

İlyas Dündar, Mesut Özgökçe, Fatma Durmaz, Veysel Atilla Ayyıldız, Sercan Özkaçmaz. Radiological Findings of Hepatic Epithelioid Hemangioendothelioma: A Rare Case Report. Van Med J. 2023; 30(3): 306-309

Corresponding Author: İlyas Dündar, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale