E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Bilateral Peripheric Facial Paralysis Developed In Three Years Interval In Bilateral Chronic Otitis Media: Case Report [Van Med J]
Van Med J. 2001; 8(1): 32-35

Bilateral Peripheric Facial Paralysis Developed In Three Years Interval In Bilateral Chronic Otitis Media: Case Report

Ahmet Kutluhan1, Hakan Çankaya2, Faruk Kıroğlu3, Murat İçli4, Muzaffer Kırış5
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, KBB A.D., VAN
2YYÜTF KBB Anabilim Dalı
3YYÜTF KBB Anabilim Dalı
4YYÜTF KBB Anabilim Dalı
5YYÜTF KBB Anabilim Dalı

In this case, we have discussed peripheric facial paralysis developing twice in a patient; first as a complication of chronic otitis media with cholesteatoma in the right ear and chronic otitis media without cholesteatoma in the opposite ear alternately.

Keywords: Chronic otitis media, cholesteatoma, facial paralysis, bilateral facial paralysis

Bilateral Kronik Otitis Mediada Üç Yıl Arayla Gelişen Bilateral Fasiyal Paralizi: Olgu Sunumu

Ahmet Kutluhan1, Hakan Çankaya2, Faruk Kıroğlu3, Murat İçli4, Muzaffer Kırış5
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, KBB A.D., VAN
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz AD. Van
4YYÜTF KBB Anabilim Dalı
5Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB ABD.

Bu olguda önce sağ kolesteatomlu kronik otitis mediaya, üç yıl sonra ise sol kulakta kolesteatomasız kronik otitis mediaya bağlı olarak gelişen fasiyal paralizi tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: Kronik otitis media, kolesteatom, fasiyal paralizi, bilateral fasiyal paralizi

Ahmet Kutluhan, Hakan Çankaya, Faruk Kıroğlu, Murat İçli, Muzaffer Kırış. Bilateral Peripheric Facial Paralysis Developed In Three Years Interval In Bilateral Chronic Otitis Media: Case Report. Van Med J. 2001; 8(1): 32-35
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale