E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Evaluation of Patients who were Prediagnosed As Cystic Echinococcosis by Using Indirect Haemagglutination Test (IHA) Technique in Adıyaman [Van Med J]
Van Med J. 2015; 22(4): 220-224

Evaluation of Patients who were Prediagnosed As Cystic Echinococcosis by Using Indirect Haemagglutination Test (IHA) Technique in Adıyaman

Burak Ekrem Çitil1, Ebru Tunçoğlu2, Ömer Faruk Erbil3, Mehmet Değirmenci4, Atilla Özenoğlu4, Hikmet Sert5
1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Muğla, Türkiye
2Burdur Devlet Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Burdur, Türkiye
3Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı, Adıyaman, Türkiye
4Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Adıyaman, Türkiye
5Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Kliniği, Adıyaman, Türkiye

Objective: Cystic Echinococcosis (CE) is a tapewarm infection caused by Echinococcus granulosus larval stages. Human beings are accidental intermediate host for this parasite. In this study, it was aimed to evaluate IHA seropositivity, organ involvement, socio-demographic data such as age-sex in the patients, retrospectively. Materials and Methods: In this study, 541 cases’ serum samples who admitted with an initial diagnosis of CE to Adıyaman State Hospital between the period of 2007 to 2012, were interpreted. Samples were investigated for spesific anti-E.granulosus antibodies existence by a commercial IHA test. Results: Titer above 1/320 seropositivity was fixed in 111 (20.5%) of 541 sera taken from patients (345 female, 196 male; 64%, 36% respectively; age range: 4-81). Statistical difference was not determined with regard to sex in the cases who have IHA positivity. Cysts were observed in liver and lung 89% and 11% respectively. Seventy eight (70%) of seropositive cases were in 20-60 age group. Conclusion: In our province where many of the risk factors implicated in the formation of this disease, ideally the use of another serological method like ELISA as well as IHA will be favorable for the screening of suspected cases. Thus we believe that laboratory will assume a more active role about the diagnosis and follow-up of patients.

Keywords: Adiyaman, Echinococcosis, Hemagglutination test

Adıyaman’da Kistik Ekinokokkozis Ön Tanılı Hastaların İndirekt Hemaglütinasyon (İHA) Yöntemi ile Değerlendirilmesi

Burak Ekrem Çitil1, Ebru Tunçoğlu2, Ömer Faruk Erbil3, Mehmet Değirmenci4, Atilla Özenoğlu4, Hikmet Sert5
1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Muğla, Türkiye
2Burdur Devlet Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Burdur
3Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı, Adıyaman
4Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Adıyaman, Türkiye
5Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Kliniği, Adıyaman

Amaç: Kistik Ekinokokkosis (KE) Echinococcus granulosus’un larval formlarınca oluşturulan sestod enfeksiyonudur. Köpek ve köpekgillerin kesin konak olduğu bu parazit için, insanlar tesadüfî ara konak olmaktadırlar. Bu çalışmada, KE şüpheli olgularda; İHA test pozitifliği, organ tutulumları ve yaş-cinsiyet gibi sosyodemografik verilerin retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: 2007-2012 tarihleri arasında Adıyaman Devlet Hastanesi mikrobiyoloji laboratuvarına KE ön tanısı ile gelen 541 olgunun serum örnekleri değerlendirilmiştir. Örnekler, ticari indirekt hemaglutinasyon testi (İHA) ile spesifik anti-E. granulosus antikorlarının varlığı yönünden araştırılmıştır. Bulgular: 541 serum örneğinden (345 kadın, 196 erkek; sırasıyla %64, %36; yaş aralığı: 4-81) 111’ inde (%20.5) 1/320 titre üzerinde seropozitiflik tespit edilmiştir. İHA pozitifliği gösteren olgular arasında cinsiyet bakımından anlamlı istatistiksel fark saptanamamıştır (p>0.05). Olguların %89’unun karaciğerinde %11’inin ise akciğerinde kist tespit edilmiştir. Bu hastaların 78 (%70)’i 20-60 yaş arası grup içerisinde yer almaktadır. Sonuç: Bu hastalığın oluşumunda suçlanan birçok risk faktörünün bulunduğu ilimizde, ideal olarak laboratuarda, indirekt hemaglütinasyon testi ile beraber, ELISA gibi farklı bir serolojik yönteminin şüpheli hastaların değerlendirilmesinde birlikte kullanılması, daha uygun olacaktır. Böylelikle laboratuarın, olguların tanınmasında ve tedavi takiplerinde daha etkin bir rol üstleneceği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Ekinokokkozis, Hemaglutinasyon test, Echinococcus granulosus

Burak Ekrem Çitil, Ebru Tunçoğlu, Ömer Faruk Erbil, Mehmet Değirmenci, Atilla Özenoğlu, Hikmet Sert. Evaluation of Patients who were Prediagnosed As Cystic Echinococcosis by Using Indirect Haemagglutination Test (IHA) Technique in Adıyaman. Van Med J. 2015; 22(4): 220-224
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale