E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Presenting a newborn case with an asymmetric crying face [Van Med J]
Van Med J. 2019; 26(4): 557-560 | DOI: 10.5505/vtd.2019.26576

Presenting a newborn case with an asymmetric crying face

ABDULLAH KURT1, Nilgun Altuntas1, MERVE SEZEN TOSUN2, Aysegul Nese Citak Kurt3
1Ankara Yildirim Beyazit University, Department Of Pediatrics, Division Of Neonatology, Yenimahalle Training And Research Hospital, Ankara, Turkey.
2Ankara Yildirim Beyazit University, Department Of Pediatrics, Yenimahalle Training And Research Hospital, Ankara, Turkey
3Ankara Yildirim Beyazit University, Department Of Pediatrics, Division Of Pediatric Neurology, Yenimahalle Training And Research Hospital, Ankara, Turkey

The asymmetric crying face is an anomaly resulting from unilateral agenesis or hypoplasia of of the congenital depressor angular oris muscle. The most important finding of the disease is the absence or weakness in the outer and lower movement of the commissure during crying. Symptoms may also be present in the neonatal period. It may be isolated anomaly or associated with other congenital anomalies. In the literature, the most common cardiovascular anomalies and chromosomal disorders have been reported. It is diagnosed by physical examination and very rarely electromyelographic examination is required. In this paper, we present a one day old male patient with asymmetric crying facies not accompanied with anomalies in other systems. In such cases, although a comprehensive examination for early diagnosis and treatment is often required, diagnosis can often be made simply with physical examination.

Keywords: Asymmetric crying facies, depressor anguli oris muscle hypoplasia, newborn

Asimetrik ağlayan yüzlü bir yenidoğan olgu sunumu

ABDULLAH KURT1, Nilgun Altuntas1, MERVE SEZEN TOSUN2, Aysegul Nese Citak Kurt3
1Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, Yenimahalle Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye.
2Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenimahalle Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye.
3Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, Yenimahalle Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye.

Asimetrik ağlayan yüz, konjenital depresör anguli oris kasının tek taraflı agenezi ya da hipoplazisi sonucu oluşan bir anomalidir. Hastalığın en önemli bulgusu, ağlama sırasında ağız köşesinin aşağı ve dışa hareketinin kısıtlı veya hiç olmamasıdır. Semptomlar, yenidoğan döneminde de olabilir. Tek başına izole anomali olabileceği gibi bazen diğer konjenital anomaliler ile birlikteliği olabilir. Literatürde en sık kardiyovasküler anomaliler ve kromozomal bozukluklarla birlikteliği bildirilmiştir. Hastalığın tanısı fizik muayene ile konur ve çok nadiren elektromyelografik inceleme gerekli olur. Bu yazıda, diğer sistemlerde anormallikleri olmayan, asimetrik ağlayan yüzü olan bir günlük erkek bebek sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Asimetrik ağlayan yüz, depresör anguli oris kas hipoplazisi, yenidoğan

ABDULLAH KURT, Nilgun Altuntas, MERVE SEZEN TOSUN, Aysegul Nese Citak Kurt. Presenting a newborn case with an asymmetric crying face. Van Med J. 2019; 26(4): 557-560

Corresponding Author: ABDULLAH KURT, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale