E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Posterior Fossa Abcess Due to Cholesteatoma: Case Report [Van Med J]
Van Med J. 2012; 19(2): 90-93

Posterior Fossa Abcess Due to Cholesteatoma: Case Report

Olcay Eser1, Abdullah Ayçicek2, Ergün Karavelioğlu3, M.Gazi Boyacı1, Fatih Yücedağ4
1Afyonkocatepe Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahi AD
2Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Afyonkarahisar
3S.B Bolvadin Dr.H.İ.Özsoy Devlet Hastanesi
4Afyonkocatepe Üniversitesi Kulak Burun ve Boğaz AD

With the advances in antibiotic treatment, brain abscesses are very uncommon in developed countries. However, in countries with low socio-economic level brain abcess are more common and this is the most serious life-threatening complication of otologic diseases. In this article, we discussed a case with cerebellar abcess caused by middle ear cholesteatoma and ongoing with progressive neurological deficits and disorder of general situation.

Keywords: Cholesteatoma, cerebellar abcess, posterior fossa, surgery

Kolesteatom Nedeniyle Gelişen Posterior Fossa Absesi: Olgu Sunumu

Olcay Eser1, Abdullah Ayçicek2, Ergün Karavelioğlu3, M.Gazi Boyacı1, Fatih Yücedağ4
1Afyonkocatepe Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahi AD
2Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Afyonkarahisar
3S.B Bolvadin Dr.H.İ.Özsoy Devlet Hastanesi
4Afyonkocatepe Üniversitesi Kulak Burun ve Boğaz AD

Antibiyotik tedavisinin gelişmesiyle birlikte beyin abseleri gelişmiş ülkelerde çok nadir görülmektedir. Ancak sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan ülkelerde beyin abseleri daha sıktır ve bunlar otolojik hastalıkların hayatı tehdit eden en ciddi komplikasyonları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yazıda orta kulakta kolesteatomaya bağlı gelişen ve ilerleyici nörolojik defisit ve genel durum bozukluğuyla devam eden serebellar abse olgusunu tartıştık.

Anahtar Kelimeler: Kolesteatoma, serebellar abse, posterior fossa, cerrahi

Olcay Eser, Abdullah Ayçicek, Ergün Karavelioğlu, M.Gazi Boyacı, Fatih Yücedağ. Posterior Fossa Abcess Due to Cholesteatoma: Case Report. Van Med J. 2012; 19(2): 90-93
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale