E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Cerebral ischemia associated with carotid artery dissection after hanging [Van Med J]
Van Med J. 2018; 25(1): 68-71 | DOI: 10.5505/vtd.2018.26122

Cerebral ischemia associated with carotid artery dissection after hanging

Yılmaz İnanç1, Mustafa Gökçe1, Deniz Tuncel1, Hamza Şahin1, Songül Bavli1, Yusuf İnanç2
1Kahramanmaras Sutcu Imam University
2Gaziantep University

Dissection is a term often used to describe the separation of the arterial intima layer from the media layer, and more rarely the separation of the media layer from the adventitia layer. Despite the rare occurrence of this condition, the fact that mortality rate is between 19-43% makes the early diagnosis and treatment important. The hanging-related carotid artery dissections are rarely seen. In this article, a case with cerebral ischemia resulting from hanging carotid artery dissection is presented and the clinical findings,diagnostic procedures, and choice of treatment are discussed in the light of the literature.

Keywords: Hanging, Carotid artery dissection, Ischemic infarction.

Ası sonrası karotis arter diseksiyonuna bağlı serebral iskemi

Yılmaz İnanç1, Mustafa Gökçe1, Deniz Tuncel1, Hamza Şahin1, Songül Bavli1, Yusuf İnanç2
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
2Gaziantep Üniversitesi

Diseksiyon, sıklıkla arterin intima tabakasının media tabakasından ayrılmasını, daha nadir olarak da media tabakasının adventisya tabakasından ayrılmasını tanımlamak üzere kullanılan bir terimdir. Az rastlanmasına rağmen bu durumun mortalitesinin %19-43 arasında olması, erken tanı ve tedaviyi önemli hale getirmektedir. Asıya bağlı karotid arter diseksiyonları nadir görülmektedir. Bu yazıda, ası sonrası karotis arter diseksiyonuna bağlı serebral enfarkt gelişen bir hasta sunulmuş, olgunun klinik ozellikleri, uygulanan tanı ve tedavi yontemlerinin secimi literatur bilgisi ile birlikte tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ası, Karotid arter diseksiyonu, İskemik enfarkt.

Yılmaz İnanç, Mustafa Gökçe, Deniz Tuncel, Hamza Şahin, Songül Bavli, Yusuf İnanç. Cerebral ischemia associated with carotid artery dissection after hanging. Van Med J. 2018; 25(1): 68-71

Corresponding Author: Yılmaz İnanç, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale