E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Benign Intracranial Hypertension Associated with a Facial Paralysis Case [Van Med J]
Van Med J. 2015; 22(4): 301-303

Benign Intracranial Hypertension Associated with a Facial Paralysis Case

Alper Gökgül1, Mustafa Kiraz1, Refah Sayın1
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Nöroloji Anabilim Dalı, Van

Benign intracranial hypertension is a syndrome characterized by raised intracranial pressure. Who presented with recurrent headaches, especially the young, women and obese patients should be considered in the diagnosis of the disease. Benign intracranial hypertension may occasionally be associated with cranial nerve palsies. Abducens nerve palsies have been reported in 10% to 20% of patients, other cranial nerve palsies have been less frequently. In this case, the right peripheral facial nerve palsy and benign intracranial hypertension in a 25 years old female patient is presented.

Keywords: Benign intracranial hypertension, Headache, Peripheric facial paralysis

Benign İntrakraniyal Hipertansiyona Eşlik Eden Fasiyal Paralizi Olgusu

Alper Gökgül1, Mustafa Kiraz1, Refah Sayın1
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Nöroloji Anabilim Dalı, Van

Benign intrakranial hipertansiyon, artmış kafa içi basıncı ile karakterize bir sendromdur. Tekrarlayan baş ağrısı ile başvuran özellikle genç, bayan ve obez hastalarda tanıda düşünülmesi gereken bir hastalıktır. Benign intrakranial hipertansiyon bazen kranial sinir felçleriyle birlikte görülebilir. Abdusens sinir paralizileri hastaların %10-20’sinde rapor edilmektedir, diğer kranial sinir felçleri daha seyrek rapor edilmektedir. Bu vakada sağ periferik fasiyal sinir felci olan benign intrakranial hipertansiyonlu 25 yaşında kadın hasta sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Benign intrakranial hipertansiyon, Baş ağrısı, Periferik fasiyal paralizi

Alper Gökgül, Mustafa Kiraz, Refah Sayın. Benign Intracranial Hypertension Associated with a Facial Paralysis Case. Van Med J. 2015; 22(4): 301-303
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale