E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
The Serumlevels Of Zn, Cu, Fe, Cd, TT3, TT4, PTH and Tibcin Chronic Renal Failure Patients and Healthy Control Subjects [Van Med J]
Van Med J. 2010; 17(2): 36-41

The Serumlevels Of Zn, Cu, Fe, Cd, TT3, TT4, PTH and Tibcin Chronic Renal Failure Patients and Healthy Control Subjects

Abdullah Sivrikaya1, Mehmet Aköz1, Lütfullah Altıntepe2
1Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı
2Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği

Objective: Our purpose was to determine the levels of trace elements, parathyroid hormone (PTH), total T3 (TT3), total T4 (TT4) and total iron-binding capacity (TIBC) in patients with chronic renal failure (CRF) and to investigate the influence of hemodialysis (HD) on these trace elements, hormones and TIBC. Material and Methods: The study groups included HD patients (n:15) and control group (CG) of healthy subjects (n:15). Zn, Cu, Fe and Cd, levels were measured by inductively coupled plasma emission spectrometry (ICP-AES). TT3, TT4, PTH and TIBC were measured using routine methods. Results: The values of before dialysis (BD) Cd, TIBC and PTH were higher than CG levels (respectively P<0.01, P<0.01, P<0.01). TT3 and TT4 levels were lower than that of CG levels (P<0.01, P<0.01, respectively). After dialysis (AD) Cu, Fe, Cd levels were higher (P<0.05, P<0.05, P<0.01) than CG levels, Zn and TT3 levels were lower (P<0.05, P<0.01) than CG levels respectively. AD TT4 levels were higher (P<0.01) than BD and plasma PTH levels were lower (P<0.05) than that of BD. Conclusion: It has been concluded that the determination of the levels of biochemical parameters in CRF patients may contribute in monitoring the disease.

Keywords: Hemodialysis, trace elements

Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hemodiyaliz Hastalarında ve Sağlıklı Kontrollerde Serum Zn, Cu, Fe, Cd, TT3, TT4, PTH VE TIBC Seviyeleri

Abdullah Sivrikaya1, Mehmet Aköz1, Lütfullah Altıntepe2
1Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı
2Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği

Amaç: Kronik böbrek yetmezliğinin (KBY) ve hemodiyaliz uygulanmasının eser elementler ile parathormon (PTH), tiroid hormonları ve total demir bağlama kapasitesi (TIBC) üzerine olan etkilerinin incelenmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: 15 Hemodiyaliz (HD) hastası ve 15 Kontrol grubu (KG)’nun Zn, Cu, Fe, Cd değerleri, İnductively coupled plasma emission spectrometry (ICP-AES) cihazında, Total T3 (TT3), Total T4 (TT4), PTH ve TIBC rutin metodlarla ölçüldü. Bulgular: Diyaliz öncesi (DÖ) Cd, TIBC ve PTH değerlerinin KG’ye göre (sırasıyla P<0.01, P<0.01, P<0.01) yüksek, TT3 ve TT4’ün ise (sırasıyla P<0.01, P<0.05 ) düşük olduğu görüldü. Diyaliz sonrası (DS) Cu, Fe, Cd değerlerinin KG’ye göre (sırasıyla P<0.05, P<0.05, P<0.01) yüksek, Zn ve TT3’ün ise (sırasıyla P<0.05, P<0.01) düşük olduğu görüldü. DÖ ve DS karşılaştırılmasında ise; DS TT4 değerlerinin yükseldiği (P<0.01), PTH’ nın ise düştüğü (P<0.05) görüldü. Sonuç: KBY hastalarında birçok parametrenin değişebileceği göz önüne alınarak hastaların takibinde ve replasman tedavilerinin düzenlenmesinde bu parametrelerin de göz önüne alınması gerektiği kanaatine varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hemodiyaliz, eser elementler

Abdullah Sivrikaya, Mehmet Aköz, Lütfullah Altıntepe. The Serumlevels Of Zn, Cu, Fe, Cd, TT3, TT4, PTH and Tibcin Chronic Renal Failure Patients and Healthy Control Subjects. Van Med J. 2010; 17(2): 36-41
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale