E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Anal Protrusion Caused by a Ventriculoperitoneal Shunt [Van Med J]
Van Med J. 2016; 23(1): 95-97 | DOI: 10.5505/vtd.2016.15046

Anal Protrusion Caused by a Ventriculoperitoneal Shunt

Enver Sosuncu1, İsmail Gülşen2, Nejmi Kıymaz3, Kemal Ağengin4, Metin Şimşek4, Mehmet Melek5
1Department of Neurosurgery, Yuzuncu Yıl University, Faculty of Medicine, Van, Turkey
2Department of Neurosurgery, Yuzuncu Yıl University, Faculty of Medicine, Van, Turkey
3Department of Neurosurgery, Akdeniz University, Faculty of Medicine, Antalya, Turkey
4Department of Pediatric Surgery, Yuzuncu Yıl University, Faculty of Medicine, Van, Turkey
5Department of Pediatric Surgery, Yuzuncu Yıl University, Faculty of Medicine, Van, Turkey

Ventriculoperitoneal shunt is the most common method used in the treatment of hydrocephalus. Anal protrusion is a rare complication of ventriculoperitoneal shunt occurring after the perforation of intestinal system. If early diagnosis is not established, severe ventriculitis and sepsis may develop ascending infection from gasrointestinal flora migrating thorough the catheter. In the present case, we introduced a patient with anal protrusion of the distal part of a ventriculoperitoneal shunt caused by colon perforation 40 months after the surgery, in whom the catheter was removed by surgical intervention.

Keywords: Hydrocephalus, intestinal perforation, ventriculoperitoneal shunt

Ventriküloperitoneal Şantın Neden Olduğu Anal Protrüzyon

Enver Sosuncu1, İsmail Gülşen2, Nejmi Kıymaz3, Kemal Ağengin4, Metin Şimşek4, Mehmet Melek5
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı, Van
2Department of Neurosurgery, Yuzuncu Yıl University, Faculty of Medicine, Van, Turkey
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji AD, Van
4Department of Pediatric Surgery, Yuzuncu Yıl University, Faculty of Medicine, Van, Turkey
5Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Van

Hidrosefalinin tedavisinde ventriküloperitoneal şant en yaygın kulanılan cerrahi yöntemdir. Ventrikküloperitoneal şantın peritoneal kateterinin bağırsağı perfore edip anal yoldan protrüze olması nadir bir komplikasyondur. Eğer erken tanı konulmazsa, kateter yoluyla taşınan gastrointestinal floradan dolayı şiddetli ventrikülit ve en sonunda sepsis gelişebilir. Bu olguda Hidrosefali tedavisi için ventriküloperitoneal şant takılan 3,5 yaşındaki kız çocuğun 40 ay sonra şantın peritoneal kateterinin kolonu perfore ederek anüsten dışarı çıktığı bir olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hidrosefali, intestinal perforasyon, ventriküloperitoneal şant

Enver Sosuncu, İsmail Gülşen, Nejmi Kıymaz, Kemal Ağengin, Metin Şimşek, Mehmet Melek. Anal Protrusion Caused by a Ventriculoperitoneal Shunt. Van Med J. 2016; 23(1): 95-97
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale