E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Severe Urinary Bleeding Due to High INR and aPTT After Use of Dabigatran: A Case Report [Van Med J]
Van Med J. 2023; 30(1): 105-107 | DOI: 10.5505/vtd.2023.13333

Severe Urinary Bleeding Due to High INR and aPTT After Use of Dabigatran: A Case Report

Ferhat Işık, Ümit İnci, Abdurrahman Akyüz
University of Health Sciences, Gazi Yaşargil Training and Research Hospital, Department of Cardiology, Diyarbakır, Turkey

Bleeding that may occur after the use of dabigatran is an important undesirable consequence. With increasing age, the frequency of bleeding also increases. A 93-year-old male patient was admitted to the emergency department with urinary bleeding. He was using dabigatran for atrial fibrillation (AF). It was observed that the patient’s aPTT (activated partial tromboplastin time) and INR (international normalized ratio) levels in the emergency department were high. Hemodialysis and/or antidote giving are known in treatment for bleeding after dabigatran. In this case, our aim is to explain that bleeding control can be achieved by giving conservative treatments (general supportive treatment and blood products) to the patient apart from the treatment methods mentioned.

Keywords: Dabigatran, Atrial fibrillation, Urinary bleeding

Dabigatran Kullanımı Sonrası Yüksek INR ve aPTT'ye Bağlı Ciddi Üriner Kanama: Olgu Sunumu

Ferhat Işık, Ümit İnci, Abdurrahman Akyüz
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Diyarbakır, Türkiye

Dabigatran kullanımı sonrası görülebilen kanama, önemli bir istenmeyen sonuçtur. Artan yaş ile birlikte kanama sıklığı da artmaktadır. Doksan üç yaşında erkek hasta acil servise idrarda kanama şikayeti ile başvurdu. Hastada atriyal fibrilasyon (AF) nedeni ile dabigatran kullanım öyküsü mevcuttu. Hastanın acil serviste bakılan aPTT (activated partial tromboplastin time) ve INR (international normalized ratio) düzeylerinin yüksek olduğu görüldü. Dabigatran sonrası görülen kanamalarda tedavide hemodiyaliz ve/veya antidot uygulaması bilinmektedir. Bu olgumuzda amacımız, bahsedilen tedavi yöntemlerinin dışında hastaya konservatif tedaviler verilerek (genel destek tedavisi ve kan ürünleri) de kanama kontrolünün sağlanabileceğini göstermektir.

Anahtar Kelimeler: Dabigatran, Atriyal fibrilasyon, İdrarda kanama

Ferhat Işık, Ümit İnci, Abdurrahman Akyüz. Severe Urinary Bleeding Due to High INR and aPTT After Use of Dabigatran: A Case Report. Van Med J. 2023; 30(1): 105-107

Corresponding Author: Ferhat Işık, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale