E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Key Roles of the Nurses in Pain Management in Intensive Care Unit [Van Med J]
Van Med J. 2015; 22(4): 332-336

Key Roles of the Nurses in Pain Management in Intensive Care Unit

Sevilay Erden1
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara

40-70% of the ICU patients are experiencing pain. Since pain increases the risk of morbidity and mortality, an efficient pain management should be employed to the critical ICU patients. Pain management aims to minimize or annihilate the discomfort feeling stemming from the disease, to decrease the time patient spends in hospital, and to prevent the repeating complaints about pain. ICU nurses have remarkable and key roles in pain management. In order for an efficient pain management, reliability and validity proven pain and sedation assessment scales that enable patient’s response to treatment and that are easily applicable should be used. The efficiency of the treatments should be assessed and these courses should be recorded and shared with team.

Keywords: Key words: Intensive care, Pain management, Pain, Nurse

Yoğun Bakımda Ağrı Yönetiminde Hemşirenin Anahtar Rolleri

Sevilay Erden1
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara

Yoğun Bakım (YB) hastalarının %40-70’i ağrı çekmektedir. Ağrı, morbidite ve mortalite riskini arttırdığından, durumu kritik olan YB hastalarında etkili bir ağrı yönetimi sağlanmalıdır. Ağrı yönetimi; hastanın ağrıdan kaynaklanan rahatsızlığını en aza indirmeyi ya da ortadan kaldırmayı, hastanede kalış süresini azaltmayı ve ağrıya yönelik yakınmaların tekrarlamasını önlemeyi amaçlamaktadır. Etkili ağrı yönetiminde YB hemşireleri anahtar rolü üstlenmelidir. Bu bağlamda, kolay uygulanabilen, hastanın tedaviye yanıtının değerlendirilmesine olanak sağlayan geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmış ağrı ve sedasyon değerlendirme ölçekleri kullanmalı, ağrı tedavisinde hastanın tıbbi durumu göz önünde bulundurulmalı, analjezinin etkinliği değerlendirilmeli ve bu basamaklar kayıt edilerek ekibin diğer üyeleri ile paylaşılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım, Ağrı yönetimi, Ağrı, Hemşire

Sevilay Erden. Key Roles of the Nurses in Pain Management in Intensive Care Unit. Van Med J. 2015; 22(4): 332-336
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale