E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Laparoscopic Totally Exraperitoneal Hernia Repair: Initial Experience [Van Med J]
Van Med J. 2015; 22(4): 256-259

Laparoscopic Totally Exraperitoneal Hernia Repair: Initial Experience

Fahri Gökçal1, İskan Çallı1, Necat Almalı1, Gökhan Akkurt2
1Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği
2Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

Aim: Inguinal hernia repair is one of the most common procedures in daily surgical practice. A lot of methods have been described. The aim of this study is to share our data of laparoscopic totally extraperitoneal inguinal hernia repair surgery which we have done in Van Regional Training and Research Hospital, Department of General Surgery. Method: The patients who underwent laparoscopic inguinal hernia surgery in Van Regional Training and Research Hospital, Department of General Surgery between January 2013 - January 2014 were analyzed retrospectively. Results: A total of 42 patients who underwent laparoscopic totally extraperitoneal hernia repair were enrolled in this study. The mean age was 31,18 years. We made a total of 50 repairs, including; right in 27 cases, 7 cases left, bilateral in 8 patients. The average hospital stay after surgery was 3,31 days. In the early postoperative period, some minor complications were observed, such as seroma, hydrocele, testicular ischemia, epididymitis, and hematoma. There was no observed major complications or mortality. No recurrent hernia or chronic pain was observed on follow up. Conclusion: Totally extraperitoneal laparoscopic inguinal hernia repair is being performed safely in our hospital. Long term follow-up is needed to talk about the rates of success of the technique.

Keywords: Laparoscopic totally extraperitoneal, Hernia repair, Experience

Laparoskopik Total Ekstraperitoneal Fıtık Onarımı: İlk Deneyimlerimiz

Fahri Gökçal1, İskan Çallı1, Necat Almalı1, Gökhan Akkurt2
1Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği
2Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

Amaç: Günlük cerrahi pratikte en çok yapılan ameliyatlardan biri kasık fıtığı onarımıdır. Birçok yöntem tanımlanmıştır. Bu çalışmada amacımız Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi kliniğinde yaptığımız laparoskopik total ekstraperitoneal kasık fıtığı onarımı ameliyatlarının verilerini paylaşmaktır. Yöntem: Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi kliniğinde, Ocak 2013 - Ocak 2014 tarihleri arasında kasık fıtığı tanısıyla laparoskopik ameliyat yapılan olgular retrospektif olarak analiz edildi. Bulgular: Laparoskopik total ekstraperitoneal fıtık onarımı yapılan toplam 42 hasta çalışmaya alındı. Yaş ortalaması 31,18 idi. 27 olguda sağ, 7 olguda sol, 8 olguda bilateral olmak üzere toplam 50 onarım yapıldı. Ameliyat sonrası ortalama hastanede kalış süresi 3.31 gün olarak bulundu. Ameliyat sonrası erken dönemde seroma, hidrosel, testis iskemisi, epididimit, hematom gibi minör komplikasyonlar gözlendi. Büyük komplikasyon ve mortalite olmadı. Takiplerde nüks ve kronik ağrı gözlenmedi. Sonuç: Laparoskopik total ekstraperitoneal kasık fıtığı onarımı hastanemizde güvenle uygulanmaktadır. Tekniğin başarı oranından söz edebilmek için uzun dönem takip sonuçlarına ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopik total extraperitoneal, Fıtık onarımı, Deneyimler

Fahri Gökçal, İskan Çallı, Necat Almalı, Gökhan Akkurt. Laparoscopic Totally Exraperitoneal Hernia Repair: Initial Experience. Van Med J. 2015; 22(4): 256-259
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale