E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
A Cause for Recurrent Cough: Tonsillar Actinomycosis [Van Med J]
Van Med J. 2016; 23(1): 98-100 | DOI: 10.5505/vtd.2016.03708

A Cause for Recurrent Cough: Tonsillar Actinomycosis

Mahfuz Turan1, Utku Demiray2, Ferhat Kalkan3, Gülay Bulut4, Nazım Bozan1, Mehmet Hafit Gür5, Hanifi Yıldız6
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Van
2Tatvan Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, Bitlis
3Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, Van
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Van
5Lokman Hekim Van Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, Van
6Lokman Hekim Van Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Van

Actinomycosis is a bacterial infection in human beings that can affect cervicofacial, abdominal and thoracic areas. Despite being one of the host bacteria of the oral flora, it may gain pathogenicity by the effect of predisposing factors and may show different clinical pictures. In this case report, a decrease has been detected in the complaints of postoperative cough of the patient treated with tonsillectomy due to repeated episodes of tonsillitis and reported as tonsillar actinomycosis as a result of postoperative pathology. It is suggested that the pathology of tonsillar actinomycosis may be found in etiology of chronic cough. The relationship between the presence of chronic cough and repeated episodes of tonsillitis due to tonsillar actinomycosis has been discussed in this article.

Keywords: Tonsillar hypertrophy, actinomycosis, chronic cough

Tekrarlayan Öksürük Nedeni: Tonsil Aktinomiçesi

Mahfuz Turan1, Utku Demiray2, Ferhat Kalkan3, Gülay Bulut4, Nazım Bozan1, Mehmet Hafit Gür5, Hanifi Yıldız6
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Van
2Tatvan Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, Bitlis
3Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, Van
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Van
5Lokman Hekim Van Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, Van
6Lokman Hekim Van Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Van

Aktinomikoz insanda servikofasiyal, abdominopelvik ve torasik bölgeleri etkileyebilen bakteriyel bir enfeksiyondur. Ağız florasının konak bakterilerinden olmasına rağmen predispozan faktörlerin etkisi ile patojenite kazanabilir ve farklı klinik tablolar gösterebilir. Bu olgu sunumuzda tekrarlayan tonsillit atağı ve hipertrofisi nedeniyle tonsillektomi yapılan ve postoperatif patoloji sonucu tonsiller aktinomiçes olarak raporlanan hastada postoperatif öksürük şikayetinin azaldığını tespit ettik. Kronik öksürük etyolojisinde tonsiller aktinomiçes patolojisinin de bulunabileceğini düşünmekteyiz. Bu makalede tonsiller aktinomiçes ile tekrarlayan tonsillit atağı ve kronik öksürük varlığı arasındaki ilişki vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tonsil hipertrofisi, aktinomiçes, kronik öksürük

Mahfuz Turan, Utku Demiray, Ferhat Kalkan, Gülay Bulut, Nazım Bozan, Mehmet Hafit Gür, Hanifi Yıldız. A Cause for Recurrent Cough: Tonsillar Actinomycosis. Van Med J. 2016; 23(1): 98-100
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale