E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Significance of Intraoperative Frozen Section [Van Med J]
Van Med J. 2003; 10(4): 113-117

Significance of Intraoperative Frozen Section

Mustafa Kösem1, Hayal Oral2, İbrahim İbiloğlu2
1YYÜ. Tıp Fakültesi Patoloji AD. / Van
2YYÜ. Tıp Fakültesi Patoloji AD. / Van

Frozen section diagnosis is a highly useful method in intraoperative diagnosis. In this manuscript we aimed to investigate the accuracy rates of the frozen section study in general, and for individual frozen section study of difficult organs and systems and compared our results with the literature data. Three hundred and two surgical specimen that underwent frozen section evaluation between 1997 and 2002 were studied. The diagnostic accuracy was 92.7%. The diagnosis was deferred in 20 cases (6.6%). False positive diagnosis was made in one case (0.33%) and false negative diagnosis in one case (0.33%). Frozen section has greater benefit when used for the general diagnosis of an unknown pathologic process rather than for an exact diagnosis.

Keywords: Frozen section, accuracy, specificity, sensitivity

Cerrahi Patolojide Frozen Kesitin Yeri

Mustafa Kösem1, Hayal Oral2, İbrahim İbiloğlu2
1Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi Patoloji ABD, Van
2YYÜ. Tıp Fakültesi Patoloji AD. / Van

Frozen kesit (FK), intraoperatif tanıda oldukça faydalı bir metottur. Bu makalede genel olarak FK sonuçlarının doğruluk oranını saptamayı ve literatür bilgileri ışığında organ ve sistemlere göre FK sonuçlarımızı değerlendirmeyi amaçladık.1997-2002 yılları arasında FK ile değerlendirilen 302 cerrahi spesmen çalışıldı. Tanısal doğruluk %92,7 idi. 20 olguda (%6,6) tanı parafin kesitlere bırakılmıştı.Yanlış pozitif bir(%0,33) ve yanlış negatif bir tanı (0,33) verilmişti. FK metodu, kesin tanıdan çok, bilinmeyen bir patolojik sürecin genel tanısı için kullanıldığı zaman, daha yararlı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Frozen kesit

Mustafa Kösem, Hayal Oral, İbrahim İbiloğlu. Significance of Intraoperative Frozen Section. Van Med J. 2003; 10(4): 113-117
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale