E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
The Treatment of Fronto-Ethmoidal Mucocele Causing Unilateral Proptosis [Van Med J]
Van Med J. 2012; 19(2): 97-99

The Treatment of Fronto-Ethmoidal Mucocele Causing Unilateral Proptosis

Çağatay Çağlar1, Aydın Yıldız2, Tekin Yaşar3, Köksal Yuca4
1Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği, VAN.
2Balıklı Göl Devlet Hastanesi Göz Kliniği, ŞANLIURFA.
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, VAN.
4Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, KONYA.

Mucoceles are slow-growing and locally aggressive lesions of the paranasal sinuses. A progressively enlarging lesion results in destruction of the anterior and posterior wall of the sinus and extends to the surrounding anatomic structures such as orbita. Fronto-ethmoidal mucoceles have a silent clinical course so the patients usually present with headache, retroorbital pain, diplopia and visual disturbance with the orbital extension at the end stages. Early diagnosis of the mucocele may avoid serious ocular complications. Management of mucoceles includes functional endoscopic surgery or more radical surgical methods. In this study, we described a 27-year-old man who presented with unilateral proptosis, diplopia and vision loss, with an infected mucocele that extended to the orbit.

Keywords: Mucocele, Proptosis

Tek Taraflı Proptozise Sebep Olan Fronto-Etmoidal Mukoselin Tedavisi

Çağatay Çağlar1, Aydın Yıldız2, Tekin Yaşar3, Köksal Yuca4
1Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği, VAN
2Balıklı Göl Devlet Hastanesi Göz Kliniği, ŞANLIURFA.
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, VAN
4Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, KONYA.

Mukoseller, paranazal sinüslerin yavaş büyüyen ve lokal olarak agresif lezyonlarıdır. Lezyonun ilerleyici olarak büyümesi sinüsün ön ve arka duvarında destrüksiyona neden olur ve orbita gibi çevre anatomik yapılara doğru yayılır. Fronto-etmoidal mukoseller son evrelerde olan orbital yayılımla genellikle hastalarda baş ağrısı, retroorbital ağrı, çift görme ve görme bozukluğu yaparlar, bu yüzden sessiz bir klinik gidişe sahiptir. Mukoselin erken tanısıyla ciddi oküler komplikasyonlardan kaçınılabilir. Mukosellerin tedavisi fonksiyonel endoskopik cerrahi veya daha birçok radikal cerrahi yöntemleri içerir. Bu çalışmada, orbitaya doğru yayılım yapan enfekte mukoselle birlikte tek taraflı proptozis, diplopi ve görme kaybı mevcut olan 27 yaşında bir erkek hastayı sunduk.

Anahtar Kelimeler: Mukosel, proptozis.

Çağatay Çağlar, Aydın Yıldız, Tekin Yaşar, Köksal Yuca. The Treatment of Fronto-Ethmoidal Mucocele Causing Unilateral Proptosis. Van Med J. 2012; 19(2): 97-99
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale