E-ISSN: 2587-0351 | ISSN: 1300-2694
Impact of Covid-19 Pandemic on Emergency Room Burden [Van Med J]
Van Med J. 2022; 29(3): 303-308 | DOI: 10.5505/vtd.2022.87405

Impact of Covid-19 Pandemic on Emergency Room Burden

Şimşek Çelik1, Sefa Yurtbay1, Yusuf Kenan Tekin1, İlhan Korkmaz1, Pelin Çelik2
1Sivas Cumhuriyet University, Faculty Of Medicine, Department Of Emergency, Sivas, Turkey
2Sivas Cumhuriyet University, Vocational School Of Health Services, Sivas, Turkey

INTRODUCTION: It is seen that there are changes in the number and profile of patients who applied to the emergency services during the pandemic period. This study was carried out to examine the patient burden who applied to the emergency department before and during the pandemic, and to determine the demographic characteristics of the patients and their complaints.
METHODS: Patient applications to the Emergency Department between April 1, 2019 and April 30, 2019 and between April 1 and April 30, 2020 were retrospectively analyzed. Demographic characteristics of the patients and complaints of admission to the emergency department were evaluated.
RESULTS: While the number of patients admitted to the emergency department was 36617 in the pre-pandemic period, it was 10907 during the pandemic period. When the pandemic period and the pre-pandemic period are compared; It was determined that there was a significant decrease in the number of patients followed in the green area, trauma patients, total inpatients, inpatients in the cardiology service, inpatients in the neurology service, inpatients in the chest diseases service, and patients admitted to the emergency service by ambulance during the pandemic period.
DISCUSSION AND CONCLUSION: During the pandemic period, compared to the pre-pandemic period, the total number of patients in the emergency room and the number of patients receiving it (green, yellow) decreased significantly. This may lead to increased mortality and morbidity. For this reason, it is very important to inform the public in detail about emergency diseases that require hospitalization.

Keywords: Emergency service, covid-19, pandemic

Covid-19 Pandemisinin Acil Servis Yüküne Etkisi

Şimşek Çelik1, Sefa Yurtbay1, Yusuf Kenan Tekin1, İlhan Korkmaz1, Pelin Çelik2
1Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Ana Bilim Dalı, Sivas, Türkiye
2Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sivas, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Pandemi döneminde acil servislere başvuran hasta sayısı ve profilinde değişiklikler olduğu görülmektedir. Bu araştırma, pandemi öncesi ve pandemi dönemindeki acil servise başvuran hasta yükünü incelemek, hastaların demografik özelliklerini ve başvuru şikayetlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Acil Servise 1 Nisan 2019- 30 Nisan 2019 tarihleri arasında ve 1 Nisan- 30 Nisan 2020 tarihleri arasındaki hasta başvuruları geriye dönük olarak incelenmiştir. Hastaların demografik özellikleri ve acil servise başvuru şikayetleri değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Acil servise başvuran hasta sayısı pandemi öncesi dönemde 36617 iken, pandemi döneminde ise 10907 olmuştur. Pandemi dönemi ve pandemi öncesi dönem karşılaştırıldığında; yeşil alanda takip edilen hasta, travma hastası, toplam yatan hasta, kardiyoloji servisine yatan hasta, nöroloji servisine yatan hasta, göğüs hastalıkları servisine yatan hasta ve ambulans ile acil servise başvuran hasta sayılarında pandemi döneminde önemli düzeyde azalma olduğu belirlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Pandemi döneminde, pandemi öncesi döneme göre acil servisdeki toplam hasta sayısı ve alan hasta sayıları (yeşil, sarı) anlamlı oranda düşüş göstermiştir. Bu durum mortalite ve morbiditenin artmasına neden olabilir. Bu nedenle halkın hastaneye yatış gerektiren acil hastalıklar hakkında detaylı bir şekilde bilgilendirilmesi çok önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, covid-19, pandemi

Şimşek Çelik, Sefa Yurtbay, Yusuf Kenan Tekin, İlhan Korkmaz, Pelin Çelik. Impact of Covid-19 Pandemic on Emergency Room Burden. Van Med J. 2022; 29(3): 303-308

Corresponding Author: Şimşek Çelik, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale